TEO-festival: thermische energie uit oppervlaktewater

6 juni 2018
12:30-16:00

Over TEO-festival: thermische energie uit oppervlaktewater

De Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer nodigen u graag uit voor het TEO-festival: ‘Warm lopen voor thermische energie uit oppervlaktewater’.  

Het TEO-festival is een interactieve bijeenkomst rondom de praktijk en casuïstiek op het gebied van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), met inbreng van diverse deskundigen, bestuurders en medewerkers van gemeenten en waterschappen die de mogelijkheden van TEO hebben verkend.

Deze dag is bedoeld voor beleidsmedewerkers en projectleiders van gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties die in hun dagelijkse praktijk bezig zijn met de energietransitie in de gebouwde omgeving.

We staan voor een grote uitdaging als het gaat om de energietransitie. Het Rijk en de decentrale overheden streven gezamenlijk de doelstelling na om te komen tot 49 % CO2-reductie in 2030. Dit gaat alleen lukken als alle mogelijkheden worden benut en alle partijen een bijdrage leveren.

Waterbeheerders willen een zichtbare bijdrage leveren aan de verduurzaming van de leefomgeving en hebben hierin hoge ambities gesteld. De waterbeheerders en gemeenten hebben elkaar nodig om deze ambities waar te maken. Naast energie uit zon en wind is water ook een bron van energie. Vooral de potentie van thermische energie uit oppervlaktewater is groot. Ook afvalwater is een bron van thermische energie.

Landelijk onderzoek laat zien dat met thermische energie uit oppervlaktewater in een significant deel van de warmte- en koudevraag in Nederland kan worden voorzien. En dat op een duurzame manier! Recent onderzoek toont aan dat TEO ook technisch, financieel en maatschappelijk haalbaar is. De gemeentelijke warmteplannen bieden kansen om deze thermische energie uit oppervlaktewater een plek te geven.

De belangrijkste lessen tot nu toe worden gepresenteerd en tijdens talkshops en een innovatiemarkt worden kansen verkend voor realisatie van TEO in de praktijk, waar we meer lokaal gaan samenwerken. We zien u graag op 6 juni!

Programma

Programma volgt.

Contact

Contactpersoon : Alexandra Toor
Email : atoor@uvw.nl
Telefoon : 070 - 351 97 12

Locatie: Villa Jongerius
Datum: 06 juni 2018
Aanvang: 12:30
Einde: 16:00

Inschrijven  

Inschrijven voor TEO-festival: thermische energie uit oppervlaktewater

Terug naar informatie  

Bijeenkomsten regionale aanpak energietransitie

Diverse data
Verschillende tijdstippen

Over Bijeenkomsten regionale aanpak energietransitie

Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. De ambities hierbij zijn groot. Maar hoe zetten we deze ambities om in concrete resultaten? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten van IPO, VNG en de Unie van Waterschappen over de regionale aanpak van de energietransitie.

Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken. En met wie? Wat moet het gaan opleveren? En welke rol spelen bestuurders – zoals wethouders, raadsleden, waterschapsbestuurders, heemraden, gedeputeerden en Statenleden – hierbij? Dat gaan de deelnemers aan de bijeenkomsten samen uitzoeken.

Ronde 1: ambtelijk
In april en mei vinden de eerste bijeenkomsten plaats voor programmamanagers, projectleiders en medewerkers bij de decentrale overheden die zich actief bezighouden met de onderwerpen energie, duurzaamheid, ruimte, de samenleving en economie.

– Provincie Zuid-Holland: dinsdag 8 mei, 13:00 – 17:00 | Provinciehuis in Den Haag
– Provincie Noord-Holland: maandag 14 mei, 13:00 – 17:00 | Provinciehuis in Haarlem
– Provincie Limburg: dinsdag 15 mei, 9:00 – 12:00 | City Resort hotel in Sittard
– Provincie Friesland: dinsdag 15 mei, 9:30 – 12:30 | locatie nog niet bekend
– Provincie Groningen: donderdag 17 mei, 9:00 – 12:00 | locatie nog niet bekend
– Provincie Zeeland: vrijdag 18 mei | tijdstip en locatie nog niet bekend
– Provincie Utrecht: dinsdag 22 mei, 13:00 – 17:00 | Bar Beton in Utrecht
– Provincie Overijssel: dinsdag 22 mei, 13:00 – 17:00 | Stadhuis van Almelo
– Provincie Flevoland: donderdag 24 mei | tijdstip en locatie nog niet bekend
– Provincie Gelderland: vrijdag 25 mei, 9:00 – 13:00 | Provinciehuis in Arnhem

De bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden in de provincies Drenthe en Noord-Brabant.

Ronde 2: bestuurlijk
Vóór de zomer staan er bestuurlijke bijeenkomsten gepland voor wethouders, raadsleden, waterschapsbestuurders, heemraden, gedeputeerden en Statenleden. De ambtelijke bijeenkomsten dienen ter voorbereiding van de bestuurlijke bijeenkomsten. De data en locaties van de bestuurlijke bijeenkomsten worden binnenkort bekendgemaakt op deze pagina.

Voor iedere bijeenkomst wordt een programma op maat gemaakt. Na aanmelding ontvangt u per mail meer informatie over de bijeenkomst van uw keuze.

Programma

Voor iedere bijeenkomst wordt een programma op maat gemaakt. Na aanmelding ontvangt u per mail meer informatie over de bijeenkomst van uw keuze.

Contact

Contactpersoon : Corrie de Jongh
Email : cdjongh@ipo.nl
Telefoon :

Locatie: Verschillende locaties
Datum: 24 april 2018
Aanvang: Verschilt per bijeenkomst
Einde: Verschilt per bijeenkomst

Inschrijven  

Inschrijven voor Bijeenkomsten regionale aanpak energietransitie

Terug naar informatie  

Samenwerking netbeheerders en waterbeheerders

Woensdag 23 mei
In de ochtend

Over Samenwerking netbeheerders en waterbeheerders

Op woensdagochtend 23 mei vindt bij waterschap Rivierenland de landelijke bijeenkomst ‘Samenwerking netbeheerders – waterbeheerders’ plaats. Reserveer deze datum alvast in je agenda!

We gaan op deze dag met elkaar in gesprek over de versnelling van onze gedeelde ambitie voor een duurzaam Nederland en verkennen de kansen voor verdergaande samenwerking aan energieprojecten. Denk hierbij aan thermische energie uit oppervlaktewater, warmtenetten en opslag van flexibele energie uit zonneweides.

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor medewerkers van de waterschappen, Rijkswaterstaat en netbeheerders die werken aan de energietransitie. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en Netbeheer Nederland.

Versnelling energieambities
Netbeheerders en waterbeheerders willen samen bijdragen aan een versnelling van de energietransitie. Hoe maken we de hoge ambities in de praktijk waar? Hoe weten we elkaar te vinden en waar leggen we onze gezamenlijke prioriteit? En hoe positioneren we ons in het licht van een nieuwe klimaat- en energieakkoord?

Gezamenlijke projecten
Tijdens de bijeenkomst zien we aan de hand van enkele inspirerende voorbeelden hoe de samenwerking al van de grond komt. Daarnaast verkennen we samen thema’s en gebieden waar we elkaar meer kunnen vinden en gezamenlijke projecten kunnen vormgeven. Wij willen elkaar inspireren en maken we er graag, samen met jou, een speciale dag van.

Programma

Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

Contact

Contactpersoon : Alexandra Toor
Email : atoor@uvw.nl
Telefoon : 070 351 97 12

Locatie: Waterschap Rivierenland
Datum: 23 mei 2018
Aanvang: N.n.b.
Einde: N.n.b.

Inschrijven  

Inschrijven voor Samenwerking netbeheerders en waterbeheerders

Terug naar informatie  

Welcome Back Borrel

4 september 2018
17:00-18:30

Over Welcome Back Borrel

Provincies, waterschappen en gemeenten nodigen u uit voor de editie 2018 van de ‘Welcome Back’ Borrel: een borrel van en voor de hoofdrolspelers in politiek Den Haag.

IPO, Unie van Waterschappen en VNG bieden u graag de gelegenheid om na het zomerreces, op de eerste vergaderdag van de Tweede Kamer, bij te praten met uw
collega’s, van binnen en buiten de Staten-Generaal. Onder het genot van een hapje, een drankje en live muziek luiden wij samen het nieuwe parlementaire jaar in.

Wij hopen u op 4 september te mogen verwelkomen!

Theo Bovens, IPO
Hans Oosters, Unie van Waterschappen
Jan van Zanen, VNG

Programma

Onder het genot van een hapje, een drankje en live muziek luiden wij samen het nieuwe parlementaire jaar in.

Contact

Contactpersoon : Marianne Moree
Email : mmoree@uvw.nl
Telefoon : 070 - 351 97 51

Locatie: Nieuwspoort
Datum: 04 september 2018
Aanvang: 17:00
Einde: 18:30

Inschrijven  

Inschrijven voor Welcome Back Borrel

Terug naar informatie