Bestuurlijke bijeenkomsten regionale energiestrategieën

Diverse data
Verschillende tijdstippen

Over Bestuurlijke bijeenkomsten regionale energiestrategieën

Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. De ambities hierbij zijn groot. Maar hoe zetten we deze ambities om in concrete resultaten? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten van IPO, VNG en de Unie van Waterschappen over de regionale energiestrategieën.

Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken. En met wie? Wat moet het gaan opleveren? En welke rol spelen bestuurders – zoals wethouders, raadsleden, waterschapsbestuurders, heemraden, gedeputeerden en Statenleden – hierbij?

In april en mei waren de ambtelijke bijeenkomsten voor programmamanagers, projectleiders en medewerkers bij de decentrale overheden die zich bezighouden met de onderwerpen energie, duurzaamheid, ruimte, de samenleving en economie. Hun input wordt gebruikt voor de bestuurlijke bijeenkomsten voor wethouders, raadsleden, waterschapsbestuurders, heemraden, gedeputeerden en Statenleden.  Deze staan voor en na het zomerreces gepland. Hieronder staat een overzicht van de data en locaties van de bestuurlijke bijeenkomsten:

– Provincie Zeeland: woensdag 29 augustus | 16:00 – 20:45, Zeeuwse bibliotheek in Middelburg
– Provincie Zuid-Holland: woensdag 29 augustus | Provinciehuis in Den Haag
– Provincie Gelderland: donderdag 30 augustus | Provinciehuis in Arnhem
– Provincie Overijssel: woensdag 5 september | 17:30 – 20:45, Provinciehuis in Zwolle
– Provincie Groningen: woensdag 12 september | Provinciehuis in Groningen
– Provincie Noord-Brabant: donderdag 13 september | Kasteel Maurick in Vught
– Provincie Friesland: donderdag 13 september | 15:30 – 19:00 | Provinciehuis in Leeuwarden | Alleen voor bestuurders
– Provincie Drenthe: maandag 1 oktober | 16:30 – 20:30, Provinciehuis in Assen | U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst in Drenthe.
– Provincie Noord-Holland: woensdag 3 oktober | Provinciehuis in Haarlem
– Provincie Utrecht: donderdag 4 oktober | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Houten
– Provincie Limburg: woensdag 24 oktober | ECI Cultuurfabriek, ECI 13, Roermond | Voor volksvertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen

Inschrijven

Let u bij het inschrijven op welk programma voor u geschikt is – voor bestuurders of volksvertegenwoordigers.

Overige provincies

Voor de bijeenkomsten in de overige provincies wordt nog gekeken naar geschikte dagen. De data zoals in eerdere berichten gecommuniceerd gaan niet door, maar worden verplaatst naar een moment na het zomerreces. Zodra de nieuwe data bekend zijn, leest u dat op deze pagina.

Programma

15:30 – 18.00: bijeenkomst voor bestuurders: collegeleden (wethouders), gedeputeerde statenleden en dagelijks bestuursleden van de waterschappen

19:00 – 20:30: bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers: gemeenteraadsleden, provinciale statenleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen

Het programma varieert per provincie. Sommige provincies hebben de bijeenkomsten samengevoegd tot een avondprogramma.

18:00 – 19:00: buffet voor alle aanwezigen

Contact

Contactpersoon : Madeleine Braakman
Email : mbraakman@ipo.nl
Telefoon :

Locatie: Provinciehuis, tenzij anders aangegeven
Datum: 29 augustus 2018
Aanvang: Verschilt per bijeenkomst
Einde: Verschilt per bijeenkomst

Inschrijven  

Inschrijven voor Bestuurlijke bijeenkomsten regionale energiestrategieën

Terug naar informatie