Waterschapsdag 2018

Maandag 26 maart
12:00 - 15:00

Over Waterschapsdag 2018

Op maandag 26 maart organiseert de Unie van Waterschappen de jaarlijkse Waterschapsdag. Dit jaar staat de dag in het teken van waterkwaliteit: de toekomst van schoon water. De kwaliteit van ons oppervlaktewater staat op verschillende manieren onder druk.

Doordat we beter kunnen meten, treffen we steeds meer nieuwe stoffen in het water aan. Dit brengt allerlei vragen en dilemma’s met zich mee. Wat is de waarde van schoon water en wat is er nodig om het oppervlaktewater in Nederland schoon te houden? Hoe voorkomen we dat schadelijke stoffen in het water komen?

Tijdens de Waterschapsdag staan we stil bij deze vraagstukken. Dat doen we onder leiding van dagvoorzitter Brecht van Hulten en samen met onze partners van bijvoorbeeld LTO en Vewin, maar ook met Marc van den Tweel van Natuurmonumenten. Ook zal de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, zich aan u voorstellen en haar toekomstvisie op waterkwaliteit geven.

Aanmelden
De Waterschapsdag is bedoeld voor voorzitters, secretarissendirecteuren en dagelijks bestuursleden van de waterschappen, en hun politiek-bestuurlijke netwerk. U kunt zich tot en met 19 maart aanmelden.

Programma

Inlooplunch: vanaf 12.00 uur
Start programma: 13.00 uur
Einde programma: 15.00 uur

Contact

Contactpersoon : Marianne Moree
Email : mmoree@uvw.nl
Telefoon : 070-3519751

Locatie: Theater Diligentia
Datum: 26 maart 2018
Aanvang: 12:00
Einde: 15:00

Inschrijven  

Inschrijven voor Waterschapsdag 2018

Terug naar informatie