Bestuurlijke informatiebijeenkomst Veldproef Muskusratten

Verschillende data
19:00 - 21:00

Over Bestuurlijke informatiebijeenkomst Veldproef Muskusratten

Bestuurders van de waterschappen zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst, waarin we de resultaten van de afgelopen 7 jaar en de resultaten van de veldproef Muskusratten met u delen.

Daan Bos, bioloog bij Altenburg & Wymenga, Henk Post, voorzitter van de werkgroep Muskus- en Beverratten, en Dolf Moerkens van de Unie van Waterschappen praten u bij over de resultaten en de ontwikkelingen rondom muskusrattenbestrijding. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen en het voeren van een dialoog.

De veldproef Muskusratten geeft antwoord op deze vragen:

– Wat is de populatie- en de (verwachte) vangstontwikkeling bij verschillende bestrijdingsstrategieën?
– In welke mate treedt er schade op aan waterkeringen en taluds van watergangen bij deze verschillende strategieën?
– Wat is de effectiviteit van reeds bestaande preventieve maatregelen (graafwerende voorzieningen) in deze situaties?

De rapporten over de Veldproef Muskusratten zijn te vinden op de website muskusrattenbestrijding.nl.

Programma

Het evenement vindt plaats in de avonduren, van 19:00 (aanvang 19:30) tot ca. 21:00. U kunt bij uw inschrijving kiezen voor één van de volgende data en locaties:

25 september: Kantoor waterschap Brabantse Delta
26 september: Kantoor waterschap Drents Overijsselse Delta
1 oktober: Kantoor waterschap Rivierenland
4 oktober: Kantoor Waternet

Contact

Contactpersoon : Secretariaat Unie van Waterschappen
Email : secretariaat@uvw.nl
Telefoon : 070 - 351 97 51

Locatie: Verschillende locaties
Datum: 25 september 2018
Aanvang: 19:00
Einde: 20:30

Inschrijven  

Inschrijven voor Bestuurlijke informatiebijeenkomst Veldproef Muskusratten

Terug naar informatie  

Bestuurlijke bijeenkomsten regionale energiestrategieën

Diverse data
Verschillende tijdstippen

Over Bestuurlijke bijeenkomsten regionale energiestrategieën

Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. De ambities hierbij zijn groot. Maar hoe zetten we deze ambities om in concrete resultaten? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten van IPO, VNG en de Unie van Waterschappen over de regionale energiestrategieën.

Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken. En met wie? Wat moet het gaan opleveren? En welke rol spelen bestuurders – zoals wethouders, raadsleden, waterschapsbestuurders, heemraden, gedeputeerden en Statenleden – hierbij?

In april en mei waren de ambtelijke bijeenkomsten voor programmamanagers, projectleiders en medewerkers bij de decentrale overheden die zich bezighouden met de onderwerpen energie, duurzaamheid, ruimte, de samenleving en economie. Hun input wordt gebruikt voor de bestuurlijke bijeenkomsten voor wethouders, raadsleden, waterschapsbestuurders, heemraden, gedeputeerden en Statenleden.  Deze staan voor en na het zomerreces gepland. Hieronder staat een overzicht van de data en locaties van de bestuurlijke bijeenkomsten die tot nu toe zijn vastgelegd:

– Provincie Zeeland: woensdag 29 augustus | 16:00 – 20:45, Zeeuwse bibliotheek in Middelburg
– Provincie Zuid-Holland: woensdag 29 augustus | Provinciehuis in Den Haag
– Provincie Gelderland: donderdag 30 augustus | Provinciehuis in Arnhem
– Provincie Overijssel: woensdag 5 september | 17:30 – 20:45, Provinciehuis in Zwolle
– Provincie Groningen: woensdag 12 september | Provinciehuis in Groningen
– Provincie Noord-Brabant: donderdag 13 september | Kasteel Maurick in Vught
– Provincie Friesland: donderdag 13 september | 15:30 – 19:00 | Provinciehuis in Leeuwarden | Alleen voor bestuurders
– Provincie Drenthe: maandag 1 oktober | 16:30 – 20:30, Provinciehuis in Assen | U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst in Drenthe.
– Provincie Noord-Holland: woensdag 3 oktober | Provinciehuis in Haarlem
– Provincie Utrecht: donderdag 4 oktober | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Houten

Inschrijven

Aan de rechterkant van deze pagina kunt u zich voor deze bijeenkomsten inschrijven. Let u hierbij op welk programma voor u geschikt is – voor bestuurders of volksvertegenwoordigers.

Overige provincies

Voor de bijeenkomsten in de overige provincies wordt nog gekeken naar geschikte dagen. De data zoals in eerdere berichten gecommuniceerd gaan niet door, maar worden verplaatst naar een moment na het zomerreces. Zodra de nieuwe data bekend zijn, leest u dat op deze pagina.

Programma

15:30 – 18.00: bijeenkomst voor bestuurders: collegeleden (wethouders), gedeputeerde statenleden en dagelijks bestuursleden van de waterschappen

19:00 – 20:30: bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers: gemeenteraadsleden, provinciale statenleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen

Het programma varieert per provincie. Sommige provincies hebben de bijeenkomsten samengevoegd tot een avondprogramma.

18:00 – 19:00: buffet voor alle aanwezigen

Contact

Contactpersoon : Madeleine Braakman
Email : mbraakman@ipo.nl
Telefoon :

Locatie: Provinciehuis, tenzij anders aangegeven
Datum: 29 augustus 2018
Aanvang: Verschilt per bijeenkomst
Einde: Verschilt per bijeenkomst

Inschrijven  

Inschrijven voor Bestuurlijke bijeenkomsten regionale energiestrategieën

Terug naar informatie