Bestuurlijke bijeenkomsten regionale energiestrategieën

Diverse data
Verschillende tijdstippen

Over Bestuurlijke bijeenkomsten regionale energiestrategieën

Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. De ambities hierbij zijn groot. Maar hoe zetten we deze ambities om in concrete resultaten? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten van IPO, VNG en de Unie van Waterschappen over de regionale energiestrategieën.

Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken. En met wie? Wat moet het gaan opleveren? En welke rol spelen bestuurders – zoals wethouders, raadsleden, waterschapsbestuurders, heemraden, gedeputeerden en Statenleden – hierbij?

In april en mei waren de ambtelijke bijeenkomsten voor programmamanagers, projectleiders en medewerkers bij de decentrale overheden die zich bezighouden met de onderwerpen energie, duurzaamheid, ruimte, de samenleving en economie. Hun input wordt gebruikt voor de bestuurlijke bijeenkomsten voor wethouders, raadsleden, waterschapsbestuurders, heemraden, gedeputeerden en Statenleden.  Deze staan voor en na het zomerreces gepland. Hieronder staat een overzicht van de data en locaties van de bestuurlijke bijeenkomsten die tot nu toe zijn vastgelegd:

– Provincie Drenthe: woensdag 18 juli | waterschap Vechtstromen te Sleen
(aangepast programma voor zowel bestuurders als volksvertegenwoordigers van 17:30 – 20:45, inclusief buffet)
– Provincie Zeeland: woensdag 29 augustus | tijd en locatie volgen
– Provincie Gelderland: donderdag 30 augustus | Provinciehuis te Arnhem
– Provincie Groningen: woensdag 12 september | Provinciehuis te Groningen
– Provincie Noord-Brabant: donderdag 13 september | Provinciehuis te Den Bosch
– Provincie Noord-Holland: woensdag 3 oktober | Provinciehuis te Haarlem

Inschrijven

Aan de rechterkant van deze pagina kunt u zich voor deze bijeenkomsten inschrijven. Let u hierbij op welk programma voor u geschikt is – voor bestuurders of volksvertegenwoordigers.

Overige provincies

Voor de bijeenkomsten in de overige provincies wordt nog gekeken naar geschikte dagen. De data zoals in eerdere berichten gecommuniceerd gaan niet door, maar worden verplaatst naar een moment na het zomerreces. Zodra de nieuwe data bekend zijn, leest u dat op deze pagina.

Programma

15:30 – 18.00: bijeenkomst voor bestuurders: collegeleden (wethouders), gedeputeerde statenleden en leden dagelijks bestuur waterschappen

19:00 – 20:30: bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers: gemeenteraadsleden, provinciale statenleden en leden algemeen bestuur waterschappen

Verdere invulling volgt en kan variëren per provincie.

18:00 – 19:00: buffet voor alle aanwezigen

Contact

Contactpersoon : Larissa Gonzalez
Email : lgonzalez@ipo.nl
Telefoon :

Locatie: Provinciehuis, tenzij anders aangegeven
Datum: 18 juli 2018
Aanvang: Verschilt per bijeenkomst
Einde: Verschilt per bijeenkomst

Inschrijven  

Inschrijven voor Bestuurlijke bijeenkomsten regionale energiestrategieën

Terug naar informatie  

Welcome Back Borrel

4 september 2018
17:00-18:30

Over Welcome Back Borrel

Provincies, waterschappen en gemeenten nodigen u uit voor de editie 2018 van de ‘Welcome Back’ Borrel: een borrel van en voor de hoofdrolspelers in politiek Den Haag.

IPO, Unie van Waterschappen en VNG bieden u graag de gelegenheid om na het zomerreces, op de eerste vergaderdag van de Tweede Kamer, bij te praten met uw
collega’s, van binnen en buiten de Staten-Generaal. Onder het genot van een hapje, een drankje en live muziek luiden wij samen het nieuwe parlementaire jaar in.

Wij hopen u op 4 september te mogen verwelkomen!

Theo Bovens, IPO
Hans Oosters, Unie van Waterschappen
Jan van Zanen, VNG

Programma

Onder het genot van een hapje, een drankje en live muziek luiden wij samen het nieuwe parlementaire jaar in.

Contact

Contactpersoon : Marianne Moree
Email : mmoree@uvw.nl
Telefoon : 070 - 351 97 51

Locatie: Nieuwspoort
Datum: 04 september 2018
Aanvang: 17:00
Einde: 18:30

Inschrijven  

Inschrijven voor Welcome Back Borrel

Terug naar informatie